ò

ii i i


1967 . "i i" : " i 1517 . i i. i i ii i , i i , i i i . , i , i . i , i. i i i i i. Ii i i i . , i. , iii i. i i , i i "[1].

i i i i . i i, i i i XIV , - i ii i - i i i , i i[2], . i i i, i ii , i ii, i i i i ; i ( 5% i, i 12%), i , i . i - - i i, i ii ii iii[3].

i i i i XVI . i i i , , i 1990 .[4]. , , - i ii i ii [5] , i i i ii i, i i iii i XVI- ݢ, i i i i i . i i iii, i i i i i, i i i : i "i" i i, . i i i , ii , i i, ii i i i . i i ii i -i i, i i i , i i i i. ii i i XVI ., i i i [6].

, i - i i, i i , i i i i ( ii [7]) - ii i ii , i ݢ, , i ii .

, i XVI i, ii i i, , i i i i ݢ i , i i i i. i : "ii , i i -i i XV-XVI . i ⸢ XVI . i . I ii ii ii i "[8]. i i i, i , i i: i , i i i ii, , i[9]. i i i i, i [10].

i ii i, i , i i i. i i, i - i, i i, - - i. , ii ii i i i, i : i iii i 10% ( i, i i) i i, i i XIV i i , i, i ii i i iii ii. - 1387 ., i i - i iii ii , i i , i, i , i . , i , i i ii. ii i i , i i , , i i -ii ii i i, i i ii ii ; i i i , i i i i[11].

ݢ , i i i - ii - i i. i i, i, i i ii , i i i i [12]. XVI i i i i , i , i i , , ii i; , , i i , i i[13]. i i i ͸, i i i , i i i ii i: " i , i i i, i (i 1563 . - ..) ii i i. I , i , i i". i i, i , i ii : "i i i i i i i, , "[14].

i i ii, i ii i i i i, i i. i i i i i , i i, . i ii i iii, i, , i i i . - , , , , i ii - - i "i ", i i , i i "i" ( i ). ii i ii [15].

i i . , i i, i , - ii i i , i , i i i ii i ii . i , i (, ii !), i i. ii (i i i i ) ii, i i. i i, i , XVI . i i i. i i ii i ii, i i i ( i i i) i ii. i "i" ii i, i , i i ii, i i . I , , i , i (ii i , i , i) . i , , , i i i, i . XVI . i , i i i, i i ii i, i i. i i i ii, , i 3600. i i i i, i ii : (1550-1650) i i i 157 283, i, i (30-102), ii (14-95). i , i , i i i i. i i i ii i ii, ii ii i (rozbudowane dystrykty); i XVII . - 1658 . - ii i. i [16].

ii i. i i i, i i, Iii . i i i i XVI , i i i i ii ( 1565 ), i i, i. i, , i i i i i ii i, i - ii, ii ( ). ii i ii ii, i i (i i 1592 . i) ii i i i i . i i i iii i iii (jezyk ruski) " " (1583): i ⸢ i , ii i i , ii i. iii i ii i i i () 1620 ., i i [17]. i ii ii ii i XVII . i i i [18].

i-i , ii , i i , i i i i i i i, i , i i i i i. i ii . , i, i i i iii ( ), -, i [19].

i, i - i ii - i 1939 ., i i-i i i i . i, i i 1950 . i i i i i[20].

ii ii, ii - , - , . i i, i i , i " ". , i , -ii - i i - i i , i ii . ii - i, i ii i i. i , i i i i.

i XVI i ii ii ii, i ii i i , i i i . , iii i i , ii, , , i i i , ii i '[21]. ii i- , i i i i. i XVII . i ii ii, ii, , i, . i i i, i i i i i . i (i i, ii ii i ii i) i (1768) i 38 ii, i i . i , ii, i ii ( i ) i i . i XIX i i i . i i i , i, i, i, , i. I i i i , i ii , i i i [22]. i i i [23]. I iii i i iiii, . i i i i , : ii i i i, i i ii i i . ii ( i ii ii ii), i i i i, i i . , , 1945 . [24].

.
:
1 J. Ochmanski, Historia Litwy. Wroclaw, 1967, s. 99.

2 i i i i i ii . M.Kosman, Zmierzch Perkuna czyli ostatni poganie nad Baltykiem. Warszawa, 1981, s. 100-156, i 133, 5 i 6.

3 M. Kosman. Reformacja i Kontrreformacja w Wielkiem Ksiestwie Litewskim w swietle propagandy wyznaniowej. Wrocaw, 1973, s. 39. i i i, . J. Tazbir, Reformacja a problem chlopski w Polsce XVI wieku. Wrocaw, 1953.

4 J. Ochmanski, Historia Litwy. Wydanie drugie poprawione i uzupelnione. Wroclaw, 1982, s. 125, : Wrocaw, 1990.

5 i i i i i ii , i i, i i i . i : M. Kosman, Stosunki polsko-litewskie (:) Polska i jej nowi sasiedzi (1989-1993). Praca zbiorowa, Poznan-Torun, 1994, s. 43 nn.; , The problem of Vilnius: close relations or isolation? (:) Fremde-Nachbarn-Partner wider Willen? Praca zbiorowa. Wien-Torun, 1995, s. 169 nn.; , Litwa etniczna i historyczna, : Swiat i Polska u progu XXI wieku. Praca zbiorowa. Torun, 1994, s. 262 nn.

6 . B.Dundulis, Lietuvos usienio politika XVI a. /= i XVI ./. Vilnius, 1971; T.. , . M 1990; R. Plekaitis, Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietovoje. Vilnius, 1975/ . i "Odrodzenia i Reformacji w Polsce" XXIII, 1978, s. 242.

7 M. Kosman, Litewska Jednota Ewangelicko-Reformowana od polowy XVII w. do 1939 r. Opole, 1986, s. 80 nn.

8 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. T. 9. Warszawa, 1967, s. 740 ( i). . .6 : Kontrreformacja, . ai.

9 - "Zarysie dziejow Kosciola katolickiego w Polsce" (Krakow, 1986) . Ki (: . i . ) IV : ii , XVI - i XVII, i i: ; i . , "i", i "i".

10 J. Lecler, Historia tolerancji w wieku Reformacji. T.I.Przeklad z francuskiego L. i H. Kuhn. Warszawa 1964, s. 9 n.

11 i ii ii i i i ii 1682 .: I. Luksaite, Lietuvir kalba reformacianime judejime XVII a. Vilnius, 1970 ("Acta Historica Lituanica" V), s. 54 n. M. Kosman, Litwa pierwotna - mity, legendy, fakty. Warszawa, 1989, s. 110 nn.

12 : Tractatus de duabus Sarmatiis (1517), : Deskriptio Sarmatiarum (1521). . S. Aleksandrowicz, Rozwoj kartografii Wielkiego Ksiestwa Litewskiego od XV do polowy XVIII w. Wydanie II poprawione i uzupelnione. Poznan, 1989, t. I, passim.

13 i i S.Kot, La Reeforme dans le Grand Duche de Lithuanie. Facteur d'occidentalisation culturelle. "Brussels Universite Libre. Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves" 12, 1953, s. 45-48.

14 i O. Halecki, Zgoda sandomierska 1570 r. Warszawa, 1915, s. 22.

15 i i i i ( i i ... i ... 1559, ). i: J.Lasickis, Apie zemaicir, kitr sarmatr bei nekitru krikscionir dievus (i, 1969, . 35-51 i i : Bazylea, 1615). .. i ., i Polskim Slowniku Biograficznym XVIII, 1973, s. 218-222.

16 J. Tazbir, Spoleczny i terytorialny zasieg polskiej reformacji, "Kwartalnik Historyczny" LXXXII, 1975, s.723-735. i H. Merczynga, Zbory i senatorowie Protestancy w dawnej Polsce. Warszawa, 1908 ( . i, Zarys dziejow powstania i upadku Reformacji w Polsce. 1986 .).

17 M.Kosman, Reformacja i Kontrreformacja...; , Litewska Jednota...; , Protestanci i Kontrreformacja. Wroclaw, 1978, passim; K. Gorski, Studia nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI wieku. Krakow, 1949; L. Szczucki, Jan Licyniusz Namyslowski. Studium z dziejow antytrynitaryzmu litewskiego na przelomie XVI i XVII wieku (:) Studia nad arianizmem. Praca zbiorowa. Warszawa, 1959, s. 131-157; I. , - i i . 1993, Polskim Slowniku Biograficznym III, s. 96 nn. . .

18 . J. Tazbir, Bracia polscy na wygnaniu. Warszawa, 1977, s. 58 nn.

19 Kosman, Protestanci, s. 70 nn. i i i; Z. Nowak, Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce XVII wieku. Gdansk, 1968 ( i, . II: Antologia, s. 197 nn.)

20 i i i : M. Kosman, Cmentarze dawnego Wilna. Torun, 1994, i . 155 . ( ).

21 i ii , i ii ii ii M. Kosman, Drogi zaniku poganstwa u Baltow. Wroclaw, 1976, s. 180 nn. i i . i, Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie. Warszawa, 1993, s. 27.

22 i i i i i i 1611-1913, "Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae" Seria IV, zeszyt 1. Wilno, 1913. i, i ii , i ii i i. . " i i i i i", ii i ii ii, i ERS F40-1025.

23 Kosman, Litewska Jednota, s. 65.

24 i ii i ݢ, i i i i , i, i, i ii i. i , , i, ii, i i , i i ii i i . i: Lietuvos publicistai valstiecir klausimu XVI a. pabaigoje - XVII a. pirmojoje puseje, I. Luksaite (Vilnius, 1976), - i i - i i "i", ϸ , ii, i ii . . i ii "Odrodzenia i Reformacji w Polsce" XXIII, 1978, s. 243. ii i .