Галоўная
  Гісторыя
  Ідэі
  Асобы
  Дакумэнты
  Даты
  1553-2003
  Фотагалерэя
500 год Жану Кальвіну

500 год Мікалаю Радзівілу Чорнаму

  ЎКантакце
Царква Хрысьціян Веры Эвангельскай у Рэспубліцы Беларусь Царква Ісуса Хрыста
КАТЭХІЗІС

КАТИХИСIСЪ
то естъ наука стародавная хрiстiаньская от Светого Писма,
для простых людей языка руского,
въ пытанiах и отказех събрана

От перъваго светого апостола Петра посланiа зачало
Готови пристно къ ответу всякому въпрошающему вы,
слово о вашемъ упованiи съ кротостiю и страхом,
совесть имяще благу и прочая.

Освецоных княжатъ и пановъ

Предъсловіе

Закон або заповеди

Вызнанье веры

Молитва Господня

Тайны Хрiстовы

Доконана ест сіа книга


Тытульны аркуш
Беларуская вэрсія
English version
Русская версия

Новы Запавет і Псальмы (1931)
Станіслаў Акіньчыц. Залаты Век Беларусі
Катэхізіс. Нясьвіж, 1562
'Спадчына', 2003, №1
Навуковая канферэнцыя 'Рэфармацыя і Залаты Век Беларусі', 2003 г.
Пратэстанцкая царква і беларускі нацыянальны рух

Галоўная - Гісторыя - Ідэі - Асобы - Дакумэнты - Даты - 1553-2003 - Фотагалерэя


Агульныя пытаньні: